Ponuka

Architektonické práce :

 • Územno plánovacia dokumentácia územných celkov – Územné plány ,urbanistické štúdie, sadové a parkové úpravy
 • Stavebno architektonické návrhy stavieb s ich vizualizáciou
 • Projekty interiérov a ich dizajnérske dotvorenie, dozorovanie pri realizácii , výber a koordinácia dodávateľov interiérových prvkov ( nábytok, dekorácie, obklady……)

Projektové práce:

 • Projekty pre územné konanie
 • Projekty pre stavebné povolenie
 • Realizačné projekty
 • Výrobnú dokumentáciu
 • Dielčie projektové práce v oblasti
 • Statiky stavieb, analýza a riešenie porúch stavieb
 • Teplo technických posudkov stavieb
 • Energetickej certifikácie stavieb
 • Vyhotovenie skutkových stavov stavieb

Inžinierske práce :

 • Inžinierska činnosť pri povoľovaní stavieb / Územné rozhodnutia, Stavebné povolenie, Kolaudačné rozhodnutia …
 • Stavebný dozor
 • Odborné obhliadky stavieb
ProArch
Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © ProArch. All rights reserved.